עיגול לטובה

"עיגול לטובה" היא יוזמה חברתית חדשנית שמטרתה לעודד פילנתרופיה רחבה ואפקטיבית בישראל. באמצעות עיגול לטובה בכרטיס האשראי תעוגל כל עסקה לא עגולה בכרטיס אשראי לשקל הקרוב, והאגורות שיעגלו יתרמו במלואן לאור שלום.

לדוגמא: קנית ב-76.80 ש"ח,  שילמת 77 ש"ח,   תרמת 20 אגורות.

עגלו לטובת ילדי לאור שלום

באנר אור שלום 1

100% מכל תרומה מועברים ישירות לאור שלום ע"י התורם.