[responsive-menu menu="mobile"]
| Login |

אור שלום מפעיל פנימיה טיפולית פוסט אשפוזית, לנערות הסובלות מבעיות התנהגות קיצוניות כתוצאה מהתעללויות קשות וטראומטיות.

בית גולדשמידט מטפל ב- 12 נערות בגילאים 11-14 המופנות מלשכות הרווחה בכל הארץ לאחר שלא הצליחו להשתלב מכל מסגרת טיפולית אחרת.

הנערות המגיעות למעונות אלו נמצאות במצב רגשי מעורער ושברירי. החוויות הקשות והטראומטיות שצברו מקשות עליהן לעמוד במטלות היומיומיות, לנהל קשרים מיטיבים מתמשכים, לקבל סמכות ולהבחין בגבולות בין טוב לרע. משום כך הן נוטות להיכנס למצבי סיכון באופן בלתי פוסק ולהגיע לנקודות קצה. תפקוד תקין לאורך יום שגרתי נחשב הישג עבורן. אין צורך לציין את הקושי שלהן בהתמודדות עם מצבים משתנים או יציאה מגבולות המוכר והבטוח.

בגלל הקושי של הנערות להתמודד עם העולם שבחוץ, כולל המעון בית ספר ייעודיי עבורן. בית הספר הקטן מיועד רק עבור ילדות המעון. כמו כן מתאפיין המעון בצוות נרחב הכולל מנהלים, אנשי טיפול מקצועיים, אמהות בית, רכזים, מדריכים ובנות שרות לאומי. אלו מעניקים סביבה תומכת יציבה ואוהבת לילדות ומערך טיפולי אינטנסיבי המאפשר תהליך של שיקום והבראה. מטרת המסגרות הללו היא להביא את הילדות למצב של ייצוב רגשי ושיקום, שיאפשר את שילובן במסגרת פחות אינטנסיבית ויותר נורמטיבית בהמשך.