[responsive-menu menu="mobile"]
| Login |

צעירים וצעירות שגדלו במסגרות אור שלום השונות, הצליחו להתפתח ולהגיע להישגים משמעותיים במהלך חייהם. לאורך השנים זוהה הצורך לסייע לבוגרים להתמודד עם החיים שאחרי היציאה מ"החממה" הטיפולית של אור שלום על מנת שלא יאבדו הישגים אלה וימשיכו במסלול צמיחה והתקדמות. לשם כך הוקמה בשנת 2014 תכנית הבוגרים, המלווה את בוגרי הארגון במהלך שנותיהם הראשונות כבוגרים צעירים.

תכנית הבוגרים של אור שלום  נותנת מענה למעל ל-300 בוגרי הארגון ביציאה מהמסגרות ובצעדיהם הראשונים כבוגרים בחברה הישראלית. התכנית מחולקת לשלבי החיים השונים של הצעירים: במהלך כיתה י'- יב' - "מסתכלים אל האופק"- תכנית להכנת המתבגרים לקראת הגעתם לגיל 18. בגילאי 18-25-  "בוגרים לחיים"- תכנית לליווי צעירים, בוגרי הארגון, בחייהם העצמאיים.

יחד, מייצרות תכניות אלה רצף של שירותים  עבור הצעירים- משלב ההכנה לסיום המסגרות ולאחר מכן בהמשך חייהם העצמאיים. בכך ממשיך הארגון את מחויבותו כלפי כל אלו שגדלו במסגרות אור שלום,  כך שיוכלו להמשיך ולהתפתח כבוגרים ערכיים ומוסריים, המסוגלים להשתלב היטב בחברה הישראלית ממקום של עוצמה אישית, בתנאֵי שוויון הזדמנויות, כאזרחים פרודוקטיביים ועצמאיים שאינם נסמכים על שירותי הרווחה.